MTF

Naudinga informacija

CMR yra „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“ santrumpa, kuri reiškia Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją. Sutartis reglamentuoja sutarčių priskyrimą ir vykdymą, atsakomybę už vėlavimą bei gabenamų prekių praradimą ar sugadinimą.